SEA WOLF  FACEBOOK
SEA WOLF  FACEBOOK

BANER 500x SEAWOLF

KAŻDA przesyłka wysłana do SERWISU musi być przed wysyłką poprzedzona wypełnieniem FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO:  http://www.seawolf.com.pl/zamawianie/formularz-zgloszenia-skafandra-do-serwisu.html

W przypadku nie wypełnienia formularza, przesyłka może być odesłana na koszt odbiorcy bez dokonania naprawy.

By skrócić czas serwisu do minimum oraz ze względu na urlopy, plany produkcyjne i możliwości naprawy, po przesłaniu do nas wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO uzgodnimy termin wysłania przesyłki. Wtedy też podamy adres na jaki należy przesłać opłaconą przesyłkę kurierską z czystą i wypraną zawartością.

W przypadku używania suchych rękawic prosimy o przesłanie ich wraz ze skafandrem.
W przypadku używania Pee Valva prosimy o jego staranne zdezenfekowanie i przesłanie wraz ze skafandrem.
Ze względu na stan higieniczny wyrobu pracownicy mogą odmówić wykonania czynności serwisowych. W tej sytuacji skafander zostanie odesłany na koszt nadawcy lub na jego życzenie przekazany do odpłatnego prania.

cennik usług 2017-09-04:

NIE PROWADZIMY SERWISU SKAFANDRÓW INNYCH PRODUCENTÓW I ZDECYDOWANIE PROSIMY NIE KONTAKTOWAĆ SIĘ W TEJ SPRAWIE!

 

1. CZYNNOŚCI PODSTAWOWE:
1.1 JEDNOKROTNE TESTOWANIE SZCZELNOŚCI SKAFANDRA -50zł
1.2 NAPRAWA DROBNEJ NIESZCZELNOŚCI -50zł
1.3 NAPRAWA KILKU NIESZCZELNOŚCI - ZA KAŻDĄ 30zł
1.4 NAPRAWA Z WYMIANĄ TKANINY LUB JEJ WZMOCNIENIEM -100zł
1.5 PRANIE SKAFANDRA - 130zł

2. WYMIANA ZAMKA TIZIP WRAZ Z ZAMKIEM -350zł

3. MONTAŻ SZELEK DO SKAFANDRA WRAZ Z SZELKAMI -150zł

4. WYMIANA KRYZY LATEKSOWEJ WRAZ Z KRYZĄ -190zł

5. WYMIANA KRYZY NEOPRENOWEJ BEZ KRYZY -140zł

6. WYMIANA MANSZETY LATEKSOWEJ WRAZ Z MANSZETĄ -120zł

7. WYMIANA I WKLEJENIE DOWOLNYCH PIERŚCIENI BEZ PIERŚCIENI -250zł

8. MONTAŻ PEE VALVE SI TECH WRAZ Z ZAWOREM -500zł

9. WYMIANA SKARPET WRAZ ZE SKARPETAMI -380zł

10. WYMIANA BUTÓW WRAZ Z BUTAMI -590zł

11. WYMIANA "NICK" LABEL LUB DODATKOWY EMBLEMANT WG INDYWIDUALNEGO WZORU -50zł

12. POSERWISOWE SKRÓCENIE RĘKAWÓW LUB NOGAWEK -180zł

13. PRZEGLĄD SERWISOWY SKAFANDRA Z PRZEGLĄDEM, PRANIEM, TESTOWANIEM I NAPRAWAMI NIESZCZELNOŚCI -250zł

cennik materiałów 2017-09-04:

 

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW SITECH PROWADZIMY WYŁĄCZNIE DLA POSIADACZY NASZYCH SKAFANDRÓW!

 

1.  SMAR TO ZAMKA TIZIP -25zł2.  SITECH ANTARES2.1 PIERŚCIEŃ Z WĄSAMI  ZAPINAJĄCY RĘKAWICZKĘ DO SKAFANDRA -50zł
2.2 ORING CZARNY LUB CZERWONY DO PIERŚCIENI Z RĘKAWICZKĄ - 10zł
2.3 SEA WOLF SPECJALNY ORING USZCZELNIAJĄCY DO PIERŚCIENI Z REKAWICZKĄ - 18zł
2.4 SMAR DO PIERŚCIENI Z RĘKAWICZKĄ - 35zł
2.5 PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY MANSZETĘ W SKAFANDRZE -40zł
2.6 PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY DO WKLEJENIA - 60zł
2.7 PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY RĘKAWICZKĘ DUŻY BĄDŹ MAŁY -20zł
2.8 BOX-KOMPLET PIERŚCIENI DO WKLEJENIA I DO RĘKAWIC - 490zł
2.9 KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC - 200zł
3.  USZCZELNIENIA SZYJI I NADGARSTKÓW
3.1 KRYZA SILIKONOWA LUB LATEKSOWA DO SYTEMU QUICK NECK -88zł
3.2 PARA MANSZET SILIKONOWYCH LUB LATEKSOWYCH DO SYSTEMU ANTARES ITP-88zł
3.3 KRYZA NEOPRENOWA BARDZO ELASTYCZNA DO WKLEJENIA NA STAŁE -210zł3.4 KRYZA NEOPRENOWA DO MOCOWANIA DO SYSTEMU QUICK NECK - 280zł
 
4.  ZAWORY I PRZEPUSTY
4.1 SITECH DOWOLNY ZAWÓR DODAWCZY LUB UPUSTOWY -180ZŁ
4.2 SITECH VEGA ZAWÓR INFLACYJNY I PRZEPUST ELEKTRYCZNY -420ZŁ
4.3 SITECH ATOS PRZEPUST ELEKTRYCZNY POD DOWOLNY ZAWÓR INFLACYJNY - 200ZŁ
 
5.  SITECH QUICK GLOVE
5.1 KOMPLET PIERŚCIENI WRAZ Z WKLEJENIEM PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 250zł
5.2 KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC -250zł
 
6.  SITECH GLOVE LOCK
6.1 KOMPLET PIERŚCIENI WRAZ Z WKLEJENIEM PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 250zł
6.2 KOMPLET DODATKOWYCH PIERŚCIENI DO RĘKAWIC -250zł
 
7.  WATERPROOF ULTIMA
7.1 KOMPLET PIERŚCIENI DO SUCHYCH RĘKAWIC JAKO ZAMIANA W MIEJSCE PIERŚCIENI ANTARES - 376zł
7.2 ULTIMA - KOMPLET PIERŚCIENI DO SUCHYCH RĘKAWIC PRZY ZAMÓWIENIU SKAFANDRA - 188zł
 
8.  SITECH QUICK NECK - KOMPLET PIERŚCIENI DO WYMIENNEJ KRYZY - 240zl
9.  SITECH PORT - PIERŚCIENIE MONTAŻOWE DO PIERŚCIENI ANTARES - 120zł
10.  SITECH GUIDE - ZAWÓR UPUSTOWY - 200zł
11.  SITECH SKELETON - ZAWÓR INFLACYJNY - 200zł
12.  SITECH MULTI TOOL - 60zł